گرایش زیست دانشگاه قم

گرایش های زیست شناسی دانشگاه قم

زیست شناسی جانوری شناخت جانوران و حیوانات مختلف و مطالعه زندگی آن ها از دیرباز از علاقه مندی های انسان ها بوده است.  قرن ها پیش ارسطو فیلسوف برجسته یونان باستان، جانداران را براساس شباهت های ساختاری آن ها رده بندی کرده است اما از قرن نوزدهم میلادی و با ادامه مطلب…

biology

معرفی رشته زیست شناسی دانشکده علوم پایه

.. تاریخچه زیست شناسی رشته زیست شناسی یکی از رشته های قدیمی بشری است که تحقیقاتی در حوزه زیست شناسی از دوران باستان تا به امروز انجام شده و خیلی از پیشرفت های بشری مرهون تلاش زیست شناسان از گذشته های دور بوده است. دانشمندانی نظیر جالینوس در روم، آیورودا، ادامه مطلب…

چارت دروس

چارت دروس رشته زیست شناسی جانوری و گیاهی

چارت دروس رشته زیست شناسی علوم جانوری  و گیاهی با معرفی کامل دروس به همراه تعداد واحد هر درس و پیش نیاز های آنها در اختیار دانشجویان زیست شناسی قرار گرفته است تا هر دانشجو بتواند با کمک آن، برنامه ریزی نسبی و بلند مدتی برای دوره ی کارشناسی اش ادامه مطلب…

فهرست