biology

معرفی رشته زیست شناسی دانشکده علوم پایه

.. تاریخچه زیست شناسی رشته زیست شناسی یکی از رشته های قدیمی بشری است که تحقیقاتی در حوزه زیست شناسی از دوران باستان تا به امروز انجام شده و خیلی از پیشرفت های بشری مرهون تلاش زیست شناسان از گذشته های دور بوده است. دانشمندانی نظیر جالینوس در روم، آیورودا، ادامه مطلب…

فهرست