دکتر امیرجسین بیکی

دکتر امیرحسین بیکی

رزومه دکتر امیرحسین بیکی نام: امیرحسین نام خانوادگی: بیکی دانشگاه : قم دانشکده : دانشکده علوم پایه عضو هیأت علمی پست الکترونیک: amirbeiki@gmail.com  a.beiki@qom.ac.ir شماره تماس:۰۲۵۳۲۱۰۳۰۸۰  آدرس محل کار: قم- بلوار الغدیر- دانشگاه قم- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی مرتبه علمی: دانشیار سوابق تحصیلی: رشته تخصصی اصلی : ژنتیک ادامه مطلب…

فهرست