گزارشکار آزمایشگاه جانورشناسی ۱

گزارشکار آزمایشگاه جانورشناسی ۱ مشخصات آزمایش  عنوان : بررسی تعدادی از جانوران میکروسکوپی بی مهره ترم دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴ استاد سرکار خانم دکتر یمینی فر مقدمه : هدف این آزمایش  آشنایی دانشجو با ساختار اندام ها و دستگاه های درونی تعدادی جانور بی مهره و میکروسکوپی است . برای ادامه مطلب…

فهرست