کارگاه فرصت های تحقیقاتی فشارخون

به همت انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه قم کارگاه فرصت های تحقیقاتی و شغلی فشارخون  طی دو روز در بخش خانمها و آقایان  توسط جناب آقای دکتر منصور  ابراهیمی در محل تالار چمران با حضور اساتید گرامی (جناب آقای دکتر رضا شیخ اکبری , جناب آقای دکتر پرویز ملک زاده , ادامه مطلب…

فهرست