تغذیه از نظر طب اسلامی

همایش تغذیه مناسب از دیدگاه طب ایرانی اسلامی

همایش تغذیه مناسب از دیدگاه طب ایرانی اسلامی در ایام امتحانات و ماه مبارک رمضان در تا ریخ ۲۸ اردیبهشت ۹۵  به همت انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه قم در سالن شیخ مفید برگزار گردید. با توجه به همزمانی ایام امتحانات و ماه مبارک رمضان و اهمیت جایگاه تغدیه متناسب ادامه مطلب…

فهرست