چارت دروس

چارت دروس رشته زیست شناسی جانوری و گیاهی

چارت دروس رشته زیست شناسی علوم جانوری  و گیاهی با معرفی کامل دروس به همراه تعداد واحد هر درس و پیش نیاز های آنها در اختیار دانشجویان زیست شناسی قرار گرفته است تا هر دانشجو بتواند با کمک آن، برنامه ریزی نسبی و بلند مدتی برای دوره ی کارشناسی اش ادامه مطلب…

فهرست