biosociety

غرفه زیست شناسی در نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه قم

نمایشگاه مجازی دستاوردهای انجمن علمی زیست شناسی در سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ به کوشش دبیران : خانم زهرا خوانساری و آقای سید مهدی موسوی https://qombiology.ir/wp-content/uploads/2022/01/biosociety.qom_1642339172484.mp4

کارگاه عملی استخراج ماده ژنتیکی

کارگاه عملی استخراج ماده ژنتیکی از گیاهان ، با تلاش گروه زیست شناسی برگزار شد: کارگاه تخصصی استخراج DNA با حضور ۱۴ نفر از دانشجویان در مدت  دو روز ( پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۴ و ۲۵  اردیبهشت ماه ) در آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه قم  توسط مدرس جناب ادامه مطلب…

فهرست