چرا گریه می کنیم

چرا گریه می کنیم ؟ اشک ها به خاطر دلایل زیادی از چشمان افراد سرازیر می شوند . یک قطره ی اشک که از گونه پایین می ریزد ‚ نماد ناراحتی است ; اما افراد همچنین ممکن است به خاطر برش یک پیاز یا خارج کردن مژه ای مزاحم گریه ادامه مطلب…

فهرست