افراد چشم آبی جد مشترک و یکسانی دارند

  اختلاف رنگ چشم ها از قهوه ای تا سبز را می توان توسط مقدار ملانین موجود در عنبیه توضیح داد ; اما رنگ آبیِ خالص فقط درجه ی کمی از اختلاف میزان ملانین در چشم هاست. تحقیقات جدید نشان می دهد که افراد دارای چشم های آبی ‚ دارای ادامه مطلب…

حیوانات باورنکردنی ملانیستیک

در زیر با بیست و چهار حیوان ملانیستیک (سیاه رنگ) و بسیار زیبا آشنا می شویم‚ باور اینکه این موجودات واقعی هستند بسیار دشوار است . افزایش میزان پیگمان سیاه رنگ ملانین در پوست وموی یک حیوان ‚ ملانیسم خوانده می شود ; که نقطه ی مقابل آلبینیسم است. همانند نتیجه ی ادامه مطلب…

فهرست