هنر اشعه ایکس

هنر اشعه ایکس پرتو ایکس در سال ۱۸۹۵ توسط ویلهلم رونتگن  فیزیکدان آلمانی کشف شد و به دلیل ناشناخته بودن ماهیت آن، پرتو ایکس نامیده شد. (یعنی با قرار دادن آن در میدان‌های مغناطیس و الکتریکی منحرف نمی‌شود.) این پرتو قدرت نفوذ بسیاری دارد و تقریباً از هر چیزی به ادامه مطلب…

فهرست