۳۱ حیوان غیرمعمول و کمیاب

در اینجا ۳۱ حیوان غیر معمول وجود دارند که بسیار نادرند ‚ شما احتمالا هرگز  آنها را در زندگی واقعی نخواهید دید. در دوران باستان ‚ حیوانات سفید جایگاه ویژه و برجسته ای را در جامعه انسانی داشته اند و حتی در فرهنگ های اساطیری مقدس اند. گاهی اوقات موتاسیون ادامه مطلب…

فهرست