حیوانات باورنکردنی ملانیستیک

در زیر با بیست و چهار حیوان ملانیستیک (سیاه رنگ) و بسیار زیبا آشنا می شویم‚ باور اینکه این موجودات واقعی هستند بسیار دشوار است . افزایش میزان پیگمان سیاه رنگ ملانین در پوست وموی یک حیوان ‚ ملانیسم خوانده می شود ; که نقطه ی مقابل آلبینیسم است. همانند نتیجه ی ادامه مطلب…

۳۱ حیوان غیرمعمول و کمیاب

در اینجا ۳۱ حیوان غیر معمول وجود دارند که بسیار نادرند ‚ شما احتمالا هرگز  آنها را در زندگی واقعی نخواهید دید. در دوران باستان ‚ حیوانات سفید جایگاه ویژه و برجسته ای را در جامعه انسانی داشته اند و حتی در فرهنگ های اساطیری مقدس اند. گاهی اوقات موتاسیون ادامه مطلب…

فهرست